onsdag 20 januari 2010

Brev till Finansminister Borg

Jag skriver angående de som lever på bidrag från Försäkringskassan, A-kassan och pensionärerna. Jag förstår inte varför de som har så låg ersättning ska betala mer skatt än de som arbetar. Jag förstår inte varför taket på A-kassan är så låg och att ni vill stoppa den extra inkomstförsäkring man kan ta. Jag förstår inte varför sjuka ska bli utförsäkrade i en tid då det inte ens finns arbete till de friska. Jag förstår inte varför pensionärerna i Sverige måste ha den högsta skatten i hela Europa på sin pension. Skulle det inte gagna landet om alla hade en bra köpkraft? Vad är det för bra med ett land där bara en liten del har en bra köpkraft och resten är fattig. Sverige blir ju som en bananrepublik med urholkad ekonomi och hög kriminalitet. För det förstår du väl att kriminaliteten ökar om inte folk kan få pengar på ett lagligt sätt. Förstår du att Sveriges värde sjunker då och tillslut får vi inte ens vara med i EU om vi vill det. Vi blir Europas spottkopp. Från att ha varit ett föredöme med en hög social trygghet och låg kriminalitet till ett land med en liten klick rika bakom murar, skyddade av vaktbolag och vi andra som får slåss för vår överlevnad. Jag tycker inte det är något att sträva efter. Har inte du fått lära dig att den största rikedomen är att ge? Desto mer du ger desto rikare blir du...för i slutändan är det någon som ger till dig. I ett samhälle där alla bara tar...blir du också utan tillslut.

Bild från Regeringskansliets hemsida

0 kommentarer: