måndag 10 januari 2011

SMS-bloggat från mobilen

Dilemma p� offentlig toalett. Du g�r in och uppt�cker att n�gon tidigare skitit s� att det �r bajs p� brinkan l�ngst bak. Du beslutar dig f�r att kissa �nd�. N�r du �r f�rdig vad g�r du d�? Tv�ttar du hela brinkan f�r att inte n�sta kvinna ska tro att det var du?

0 kommentarer: