lördag 1 januari 2011

1 januari

Det brukar alltid vara nya lagar och regler som börjar gälla den 1 januari. Har ni koll på årets nya lagar? Inte jag heller. Men vad säger ni om följande lagar:

*Från 1 januari 2011 ska alla svenska medborgare bli skyldiga att lämna in en hälsodeklaration. Denna hälsodeklaration kommer att vara ett underlag vid beskattningen av inkomst. Innehållet kommer bland annat vara uppgifter om längd, vikt, mått runt midjan, kolesterolvärden, matvanor och motionsvanor. Efter uträkning kommer varje svensk få ett medeltal som avgör vilken skattetabell som gäller vid kommunal och statlig skatt. Ju högre medeltal ju högre skatt. Det förväntas då att man kommer att belasta både kommun och stat med kostnader och bör då betala mer för sitt ohälsosamma leverne.

*Från 1 januari 2011 ska alla som kör motordriven gräsklippare ha körkort och genomgå en utbildning i handhavande. Det blir även lagstadgat att man ska ha hjälm med visir under framförande av motorgräsklippare. Åldersgränsen på 16 år kvarstår.

*Från 1 januari 2011 ska alla som kör jordfräs ha körkort och ha genomgått utbildning i handhavande. Lag på skyddsklädsel, hjälm med visir och skyddssko. Åldersgränsen blir 18 år.

0 kommentarer: