onsdag 7 oktober 2009

Norge – världens bästa land

Läste en artikel i SVD att Norge är världens bästa land att bo i enligt en undersökning . När UNDP, FN:s utvecklingsprogram, rankar världens länder efter faktorer som förväntad livslängd, läs- och skrivkunnighet och BNP per invånare hamnar Norge i topp.

För 15 år sedan fick jag en tjänst som förskollärare på den nystartade förskolan vid Ullevåls sjukhus och var på väg ner till Oslo för att jobba...men kärleken kom emellan och jag stannade i Luleå. Idag sitter jag och funderar om jag valde fel?

0 kommentarer: