måndag 19 oktober 2009

Jägaren

Jägaren riskerar att utrotas när skogarna skövlas. Jägaren är allvarligt hotad av utrotning. Det beror till stor del på att flera hundra hektar skövlats årligen de senaste 10 åren i Sverige. Vi måste göra något nu annars är jägaren snart utrotad och älgtornen ett minne blott. Bli fadder, då hjälper du jägaren, skogen och klimatet.

Fotograf: Sarej

0 kommentarer: