fredag 18 februari 2011

Finns På Spåret om 20 år?

Den dagen vi får ett chip inmonterat i kroppen och ständigt är uppkopplade mot internet bara via den egna hjärnan...utan dator och utan telefon kan vi lugnt säga att alla frågesportprogram gjort sitt. Då behöver vi ju bara tänka på Google och få svaret in i hjärnan. Vart är vi på väg...?

0 kommentarer: