onsdag 2 juni 2010

Utdöende jobb

Vissa jobb har ju försvunnit med tiden och utvecklingen. Många jobb som fanns i bondesamhället försvann ju i industrialismen och många jobb som fanns för inte så länge sedan finns inte längre sedan vi trädde in i kommunikationssamhället.

Skrivmaskinsfabrikanter....
Skrivmaskinsreparatörer...finns de?

Fotograf: jaylopez

0 kommentarer: